top of page

הדמיה בתלת מימד

במרפאה ניתן לבצע הדמיה בתלת מימד של הפעולות השונות. כולל הקטנת חזה בשיטה של ד"ר עמירם בורנשטיין.
ההדמיה נעשית על גופך, עם הנתונים הטבעיים הייחודיים שלך עצמך.
שימוש בהדמיה מייתר את הצורך בניחושים או ״מילוי חזיה״ כפי שהיה נהוג בעבר ומאפשר דיון ממוקד באפשרויות המתאימות לך.

Screen Shot 2021-09-15 at 10.33.56.png
Screen Shot 2021-09-15 at 10.34.11.png
Screen Shot 2021-09-15 at 10.34.08.png
Screen Shot 2021-09-15 at 10.34.05.png
Screen Shot 2021-09-15 at 10.34.01.png
Screen Shot 2021-09-15 at 10.34.14.png
bottom of page